Bijwerkingen

Wanneer u merkt dat na gebruik van uw enzymen de ontlasting nog steeds plakkerig, brijig of vet is, is er geen sprake van een bijwerking. Mogelijk heeft u dan meer enzymen nodig dan u op dit moment gebruikt. Wij raden u aan om dit te bespreken met uw arts of apotheker.

Bijwerkingen

In de bijsluiter teksten van Panzytrat®, Pancrease® en Creon® vindt u een overzicht van de bijwerkingen die bekend zijn bij het gebruik van enzymen. Hieronder kunt u per product dit overzicht terugvinden.

Lees altijd eerst de volledige bijsluiter voordat u begint met het gebruik van het voorgeschreven middel.

Bijwerkingen Creon® (pancreatine)

Klik en lees de bijwerkingen van Creon
Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten):
‐ buikpijn

Vaak (komt voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten maar bij meer dan 1 op de 100 patiënten):
‐ misselijkheid
‐ braken
‐ verstopping
‐ opgezette buik
‐ diarree

Deze bijwerkingen kunnen ook veroorzaakt worden door de aandoening waarvoor u Creon Forte gebruikt. Tijdens studies is aangetoond dat het aantal patiënten dat Creon Forte gebruikte en buikpijn of diarree had, lager of gelijk was aan het aantal patiënten dat geen Creon Forte gebruikte.

Soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten):
‐ huiduitslag

Niet bekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
‐ erge jeuk (pruritus) en netelroos (urticaria).
‐ andere allergische of overgevoeligheidsreacties kunnen door Creon Forte worden veroorzaakt waaronder ademhalings-moeilijkheden en gezwollen lippen.
‐ een zeldzame darmaandoening (“fibroserende colopathie”), waarbij de darmen vernauwd zijn, is gemeld bij patiënten met taaislijmziekte die een hoge dosis pancreatine gebruiken.

Datum laatste wijziging: februari 2014

Bijwerkingen Pancrease® (pancreatine)

Klik en lees de bijwerkingen van Pancrease

Het is mogelijk dat u overgevoelig bent voor Pancrease HL. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag of jeuk. Als u hiervan last krijgt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.Wanneer u Pancrease HL gebruikt inhogere doseringen dan is aangegeven in deze gebruiksaanwijzing, kunt u last krijgen van buikpijn en/of een moeilijke stoelgang. Neem contact op met uw arts als deze verschijnselen bij u optreden.

Datum laatste wijziging: december 2011

Bijwerkingen Panzytrat® (pancreatine)

Klik en lees de bijwerkingen van Panzytrat

Bijwerkingen treden op met bepaalde frequenties die als volgt zijn gedefinieerd: zeer vaak (treedt op bij meer dan 1 op 10 gebruikers), vaak (treedt op bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers), soms (treedt op bij 1 tot 10 van de 1.000 gebruikers), niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Deze kunnen bestaan uit:
- zeer vaak optredende bijwerkingen: buikpijn

- vaak optredende bijwerkingen: verstopping, diarree, opgeblazen gevoel

- soms optredende bijwerkingen: verlies van eetlust, zuurbranden, abnormale darmkrampen, misselijkheid, huiduitslag

- bijwerkingen waarvan de frequentie niet bekend is: aanwezigheid van bovenmatige hoeveelheden urinezuur in het bloed of de urine, pijn in de mond, ontsteking van de mondslijmvliezen, fibroserende colopathie (verstopping van de darm), overgeven, jeuk, allergische reacties zoals maag-darmklachten.

In geval van allergische reacties zal de behandeling stopgezet moeten worden. Neem daarvoor contact op met uw arts.

Datum laatste wijziging: juli 2012

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in één van deze bijsluiters staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Lees altijd eerst de volledige patiëntenbijsluiter voordat u een geneesmiddel gebruikt.