Chronische pancreatitis

Weesp, juli 2014

Deze website is tot stand gekomen door een initiatief van Tramedico BV te Weesp.

Tramedico is leverancier van geneesmiddelen, vooral op het gebied van gastro-enterologie (maag/darm/lever/pancreas). Tramedico’s zakelijke betrokkenheid bij pancreas- of alvleesklieraandoeningen is door het alvleesklier-enzym Panzytrat® (pancreatine).

Tramedico stelt zich ten doel om voor aandoeningen waarbij zij zakelijk betrokken is, waar mogelijk een grotere bijdrage aan de zorg te leveren dan alleen het leveren van het geneesmiddel.

De conclusies van het proefschrift 'Chronic Pancreatitis en Pancreatic Cancer, the Clinical Aspects and Treatment of Pancreatic Exocrine Insufficiency' (2013), van dr. E.C.M. Sikkens gaven aanleiding tot dit initiatief.

Pagina: 108

‘Het proefschrift toont aan dat veel patiënten met exocriene pancreasinsufficiëntie onderbehandeld worden met een onjuiste en vaste enzymdosis, of zelfs helemaal geen enzymen krijgen voorgeschreven. Aangezien dit ernstige gevolgen heeft voor de voedingstoestand (met vitaminedeficiënties en osteoporose als resultaat), is het belangrijk deze te verbeteren.’

Pagina: 109
‘Wanneer de behandeling met enzymsuppletie wordt gestart, moet de dosis individueel worden bepaald en flexibel aangepast op geleide van de hoeveelheid vet in het dieet. Artsen moeten hun patiënten hier uitgebreid over informeren. De hulp van een gespecialiseerde diëtist is daarbij onontbeerlijk.’

Informatiebehoefte

Duidelijke informatie over het juiste gebruik van alvleesklier-enzymen voor patiënten en zorgprofessionals blijkt in de praktijk lastig te vinden.

Deze website voorziet in de informatiebehoefte van patiënten en zorgprofessionals.

Doelstelling

De doelstelling van www.enzymgebruik.nl is om bij te dragen aan het op termijn bereiken van een wezenlijke verbetering van het gebruik van alvleesklier-enzymen bij patiënten met exocriene pancreasinsufficiëntie, veroorzaakt door chronische pancreatitis.

Review

De informatie op www.enzymgebruik.nl is beoordeeld door enkele op het onderwerp gespecialiseerde medisch specialisten en door de patiëntenorganisatie, de Alvleeskliervereniging AVKV . De eindverantwoordelijkheid voor de informatie op deze website ligt bij Tramedico BV.

Vragen

Voor patiënten:
Voor vragen die u na het lezen van deze website heeft, kunt u terecht bij uw arts of apotheker.

Voor behandelaars:
Heeft u vragen of wilt u feedback geven naar aanleiding van deze website, verzoeken wij u contact op te nemen met de medische afdeling van Tramedico via enzymgebruik@tramedico.nl of 0294 46 11 22.

www.enzymgebruik.nl is een service van:

Tramedico BV is leverancier van diverse geneesmiddelen in Nederland in opdracht van internationale partners. Meer informatie over Tramedico BV kunt u vinden op www.tramedico.com.

Tramedico BV
Postbus 192
1380 AD WEESP
www.tramedico.com
Sinds 1975 verbonden met gastro-enterologie in
Nederland.